KIDS AQUATHLON

31-07-2020 15:00
DO STARTU POZOSTAŁO:
Tab 1
on
O ZAWODACH

KIDS AQUATHLON to zawody, na które zapraszamy najmłodszych fanów sportu. Dzieci w wieku od 5 do 15 lat zmierzą się z aquathlonem, czyli formułą zawodów opartej na pływaniu i bieganiu. Dystanse dopasowane są do wieku uczestników.

To świetna okazja do zachęcenia najmłodszych do aktywności fizycznej i przekazania im triathlonowego bakcyla.

 

Opłaty Startowe

Data Cena
do 31 marca 2020 40 PLN
do 30 kwietnia 2020 45 PLN
do 31 maja 2020 50 PLN
do 30 czerwca 2020 55 PLN
do 19 lipca 2020 60 PLN
w biurze zawodów 75 PLN
Limit uczestników: 500

 

KIDS AQUATHLON

K5/M5 roczniki 2015 - 2013
K8 / M8 roczniki 2012 - 2011
K10 / M10 roczniki 2010 - 2009
K12 / M12 roczniki 2008 - 2007
K14 / M14 roczniki 2005 - 2006

 

Godziny otwarcia biura zawodów:

31 lipca 2020 r. (piątek) w godzinach 12:00-16:30

 

Program Startów:

K 5-7 lat

14:40-14:50 – wkładanie sprzętu do strefy zmian. Zbiórka, dzieci z sędzią wspólnie przechodzą na start.

Start 15:00

 

 

M 5-7 lat

15:05-15:15 – wkładanie sprzętu do strefy zmian. Zbiórka, dzieci z sędzią wspólnie przechodzą na start.

Start 15:25

 

 

K 8-9 lat
15:30-15:40 – wkładanie sprzętu do strefy zmian. Zbiórka, dzieci z sędzią wspólnie przechodzą na start.

Start 15:50

 

 

M 8-9 lat
15:55-16:05 – wkładanie sprzętu do strefy zmian. Zbiórka, dzieci z sędzią wspólnie przechodzą na start.

Start 16:15

 

 

K 10-11 lat
16:20-16:30 – wkładanie sprzętu do strefy zmian. Zbiórka, dzieci z sędzią wspólnie przechodzą na start.

Start 16:40

 

 

M 10-11 lat
16:45-16:55 – wkładanie sprzętu do strefy zmian. Zbiórka, dzieci z sędzią wspólnie przechodzą na start.

Start 17:05

 

 

K/M 12-13 lat
17:15-17:25 – wkładanie sprzętu do strefy zmian. Zbiórka, dzieci z sędzią wspólnie przechodzą na start.

Start 17:35

 

 

K/M 14-15 lat
17:40-17:50 – wkładanie sprzętu do strefy zmian. Zbiórka, dzieci z sędzią wspólnie przechodzą na start.

Start 18:00

on
TRASA
KIDS Aquathlon
off
LISTA STARTOWA

Do pobrania:

Załącznik Size
LISTA STARTOWA WIŚNIOWSKI IRONKIDS 319.42 KB
on
Regulamin

I. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY

1. Organizatorem Kids Aquathlon jest agencja marketingu sportowego SE Group Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Czapli 31 A, 02-781 Warszawa.
2. Impreza odbywa się przy wsparciu finansowym miasta Gdynia oraz we współpracy z Gdyńskim Centrum Sportu.

II. TERMIN, TRASY

1. BIURO ZAWODÓW: Skwer Kościuszki, czynne 31 lipca 2020 r., w godz. 12:00-16:30.
2. START i META: na Plaży Miejskiej w Gdyni.
3. Kids Aquathlon odbędzie się w piątek dnia 31 lipca 2020 r.
4. PŁYWANIE: W wodach Zatoki Gdańskiej. Start z linii brzegowej plaży. Przewidywana temperatura wody w akwenie: 17-20 °C. Zawodnicy muszą posiadać sprzęt pływacki (strój pływacki, przy temp. wody poniżej 20°C dozwolone jest pływanie w piankach triathlonowych). Czepek zapewnia organizator.
5. BIEG: Na Bulwarze Nadmorskim, nawierzchnia betonowa. Na biegu obowiązuje pełny strój (pływacki lub biegowy) - zabronione jest bieganie bez numeru startowego.
6. STREFA ZMIAN: na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni.
7. Pomiar czasu – elektroniczny z wykorzystaniem chipów.
8. Program startów:
- 15:00 – K5,
- 15:20 – M5,
- 15:40 – K8,
- 16:00 – M8
- 16:20 – K10,
- 16:40 – M10,
- 17:00– K12/M12,
- 17:20- K14/M14
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu startów.

III. KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE

1. K5/M5 (5-7 lat); dystans: 50m + 200m
2. K8/M8 (8-9 lat); dystans: 100m + 500m
3. K10/M10 (10-11 lat); dystans: 200m + 1000m
4. K12/M12 (12-13 lat); 200m + 1000m
5. K14/M14 (14-15 lat); dystans: 400m + 2000m
O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia.

IV. NAGRODY

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Kids Aquathlon, otrzymają pamiątkowe medale na mecie.
2. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród.
3. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, nagrody będzie można odebrać tylko w siedzibie Organizatora w Warszawie do 31 sierpnia 2020 r.
4. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych K5/M5, K8/M8, K10/M10, K12/M12, K14/M14 otrzymają okolicznościowe statuetki.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zawodach mogą wziąć udział osoby urodzone w latach 2006-2015.
2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w zawodach osób niepełnoletnich jest własnoręczne podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach, które będzie dostępne w Biurze Zawodów oraz przedstawienie dokumentu ze zdjęciem, stwierdzającego wiek dziecka.
3. Zawodnicy pełnoletni biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Zawodnicy niepełnoletni biorą udział w zawodach na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że rodzic/opiekun prawny rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem dziecka/podopiecznego w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
4. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i instrukcji wydawanych przez Organizatora oraz służby porządkowe.
5. Decyzje obsługi medycznej, dotyczące kontynuowania zawodów, są ostateczne i niepodważalne. Transport medyczny zawodnika skutkuje jego dyskwalifikacją.
6. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do Kids Aquathlon będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.SlotMarket.pl.
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 19 lipca 2020 r. Po tym terminie, jeżeli limit zgłoszeń nie zostanie wyczerpany, rejestracja będzie możliwa w Biurze Zawodów, 31 lipca w godzinach 12:00 – 16:30.
3. Limit uczestników w Kids Aquathlon wynosi 500 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu.
4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości.
5. Opłatę za udział w Kids Aquathlon, należy uregulować od razu przy rejestracji, za pośrednictwem Dotpay. W innym wypadku zgłoszenie nie jest brane pod uwagę.
6. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
7. Potwierdzeniem rejestracji jest e-mail wysłany na adres podany w formularzu oraz informacja o zgłoszeniu w historii zgłoszeń, na koncie użytkownika SlotMarket.pl.
8. Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu wpłaty:
do 31 marca 2020 – 40 PLN,
do 30 kwietnia 2020 – 45 PLN,
do 31 maja 2020 – 50 PLN,
do 30 czerwca 2020 – 55 PLN,
do 19 lipca 2020 – 60 PLN
w Biurze Zawodów – 75 PLN.
9. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi i nie może być przepisana na inny rok lub innego uczestnika.
10. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Kids Aquathlon otrzymuje:
• ubezpieczenie NNW,
• numer startowy wraz z czterema agrafkami,
• czepek,
• pamiątkową koszulkę,
• medal na mecie,
• upominki od sponsorów i partnerów imprezy.
11. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.
12. Aby otrzymać fakturę należy w trakcie rejestracji zaznaczyć „Chcę otrzymać fakturę” lub zalogować się na swoje konto na SlotMarket.pl i w zakładce konto - historia zgłoszeń kliknąć „Chcę otrzymać fakturę”.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych uczestników Kids Aquathlon jest SE Group Sp. z o.o.., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna, daneosobowe@sportevolution.pl.
2. Dane osobowe uczestników Kids Aquathlon przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Kids Aquathlon. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
4. W celu realizacji pomiaru czasu, stworzenia wyników, przesłania informacji o numerze startowym oraz uzyskanym rezultacie, dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, płeć, miejscowość, e-mail oraz numer telefonu), zostaną przekazane do Datasport, ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno - Zdrój.
5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Kids Aquathlon, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników, uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym, zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje, dotyczące spraw związanych z Kids Aquathlon, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: SE Group Sp. z o.o., Janki, ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn, z dopiskiem "Kids Aquathlon - Reklamacja", w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio, listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub na adres: info@ironmangdynia.pl.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Kids Aquathlon, Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Kids Aquathlon będzie ostateczna.

IX. UWAGI KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Kids Aquathlon obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas zawodów, pod groźbą wykluczenia z nich. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w trakcie.
3. Każdy uczestnik Kids Aquathlon jest zobowiązany do uczestnictwa w zawodach w czepku przekazanym w pakiecie startowym, umieszczenia numeru startowego podczas biegu z przodu, na wysokości pasa - pod karą dyskwalifikacji.
4. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.
5. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
7. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora w Strefie zmian oraz policji. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Organizatora tylko do momentu odebrania rzeczy i opuszczenia Strefy zmian przez zawodnika.
8. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.ironmangdynia.pl oraz przekazane do informacji mediów.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Kids Aquathlon odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
10. Organizator ma prawo do zmian zasad zawartych w regulaminie pod warunkiem poinformowania wszystkich uczestników o wprowadzonych zmianach.
11. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

on
Racebook

Racebook

Do pobrania:

Załącznik Size
Racebook Enea IRONMAN 70.3 Gdynia 2019 15.81 MB
on
on
on
on
on

gotowy?

Rejestracja odbywa się w serwisie Slotmarket.pl

Zarejestruj się

SPONSOR TYTULARNY

PARTNER STRATEGICZNY

SPONSORZY OFICJALNI

SPONSORZY

PARTNERZY MEDIALNI

ORGANIZATOR